dr hab. Anna Błachnio-Parzych, prof. ALK

Profesor ALK – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.