Prawo umów handlowych. System Prawa Handlowego. Tom 5C

Promocyjna cena
%
 • 381,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 359,20 zł
  Cena katalogowa: 449,00 zł
  %
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Kompleksowa regulacja prawa umów handlowych zawarta w trzech tomach Systemu Prawa Handlowego – Tomie 5A, 5B i 5C. Tom 5C to publikacja, która zawiera nie tylko dogłębne omówienie poszczególnych umów handlowych, lecz także ma istotny walor praktyczny, stanowiąc swego... więcej ›

Opis książki

Kompleksowa regulacja prawa umów handlowych zawarta w trzech tomach Systemu Prawa Handlowego – Tomie 5A, 5B i 5C.

Tom 5C to publikacja, która zawiera nie tylko dogłębne omówienie poszczególnych umów handlowych, lecz także ma istotny walor praktyczny, stanowiąc swego rodzaju przewodnik, który:

 • uwzględnia aktualny stan prawny;
 • stanowi nieocenioną pomoc w prawidłowej wykładni instytucji i przepisów prawa;
 • zawiera najnowsze i najważniejsze orzecznictwo, dorobek judykatury i doktryny, nowe opinie i analizy.

Na obecny kształt struktury prezentowanych tomów Systemu miały wpływ następujące czynniki:

 • intensywny rozwój stosunków handlowych w ostatnich latach;
 • rozpowszechnienie się wielu nowych konstrukcji umownych służących ich nawiązywaniu;
 • zastosowanie w działalności gospodarczej nowych technologii wymagających wykorzystywania w obrocie gospodarczym zupełnie nowych konstrukcji umownych.

W Tomie 5C zawarto kontynuację rozważań w zakresie części szczegółowej, która ma swój początek w Tomach 5A i 5B, oraz omówiono następujące rodzaje umów handlowych:

 • umowy w działalności inwestycyjno-budowlanej – kompleksowo przedstawiono: umowy o prace geologiczne, geodezyjne i projektowe, umowy o roboty budowlane (w tym: przepisy regulujące umowę, charakter umowy – umowa wzajemna, rezultatu, handlowa, strony umowy, czyli inwestor i wykonawca, oraz ich obowiązki i świadczenia, a także odpowiedzialność stron za naruszenie zobowiązania), oraz umowy deweloperskiej (w tym: omówienie pojęcia, kwestii związanych ze stronami umowy, przedmiotem umowy, którym może być lokal mieszkalny czy dom jednorodzinny, porównanie umowy deweloperskiej z umowami podobnymi, a także ukazanie ustawowych mechanizmów ochrony praw nabywców zawierających umowy deweloperskie, takich jak: mieszkaniowy rachunek powierniczy czy prospekt informacyjny);
 • umowy w sferze energetyki, tj. umowa o przyłączenie do sieci (przesyłowej i dystrybucyjnej), umowa o świadczenie usług przemysłowych (dystrybucyjnych) i umowa sprzedaży (paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła) - które są po raz pierwszy wyodrębnione w Systemie Prawa Handlowego;
 • umowy w działalności transportowo-logistycznej, w zakresie których przedstawiono: umowę przewozu, czarteru środka transportowego, spedycji, o usługi logistyczne;
 • umowy w działalności turystycznej (w tym m.in. omówienie zakresu podmiotowego i przedmiotowego umów turystycznych, ochrony podróżnego w sytuacji niewypłacalności organizatora turystyki, umowy o udział w imprezie turystycznej, a także umowy hotelowej);
 • umowy w działalności bankowej, w których zakresie poruszono kwestie dotyczące: rozwoju bankowego prawa kontraktowego, umowy rachunku bankowego, rozliczeń pieniężnych na podstawie umowy rachunku bankowego, umowy rachunku bieżącego, umów kredytowych, umowy o bankową lokatę terminową, umów bankowych związanych z obrotem wekslowym;
 • umowy faktoringu i forfaitingu, w których przedstawiono zagadnienia związane z istotą, kwalifikacją prawną, relacjami podmiotowymi, przedmiotem i treścią umów;
 • umowy na rynku instrumentów finansowych – omówiono źródła prawa tych umów, charakterystykę prawa rynku kapitałowego, pojęcie instrumentu finansowego, instrument finansowy jako przedmiot umowy w prawie rynku kapitałowego, umowy o bezpośredni dostęp elektroniczny, a także te związane z sekurytyzacją;
 • umowy w działalności ubezpieczeniowej, tj. umowa ubezpieczenia, w której dodano zagadnienia dotyczące dystrybucji ubezpieczeń, umowa gwarancji ubezpieczeniowej, umowa reasekuracji, ponadto poruszono kwestie dotyczące agenta i brokera ubezpieczeniowego;
 • umowy zawierane w obrocie elektronicznym (e-commerce) – po raz pierwszy ujęte w Systemie Prawa Handlowego – w których zakresie przedstawiono regulacje prawne związane z obrotem elektronicznym, takie jak dyrektywa o handlu elektronicznym 2000/31/WE, zawarcie umowy drogą elektroniczną, świadczenie usług drogą elektroniczną, rodzaje umów zawieranych drogą elektroniczną, np. coaching, hosting, a także obowiązki usługodawców, inne umowy, w tym zarys umowy o rejestrację domeny internetowe i o świadczenie usług telekomunikacyjnych z użytkownikiem końcowym;
 • umowy medyczne – po raz pierwszy omówione w ogóle w polskiej literaturze prawa handlowego – gdzie omówiono m.in. przedmiot i podmioty umów medycznych, typologię tych umów, umowę o świadczenie na rzecz osoby trzeciej, problematykę odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczenie opieki zdrowotnej w stanach nagłych, umowy o świadczenie usług medycznych, o wykonywanie transportu sanitarnego, o wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, na realizację recept, o abonament medyczny, medyczne umowy outsourcingowe oraz umowy o leczenie.

W niniejszym wydaniu Prawa umów handlowych uwzględniono zmiany wynikające z:

 • nowej ustawy z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), która wejdzie w życie 1.1.2021 r., w niezbędnym zakresie, wynikającym z konieczności przedstawienia komentowanych w Systemie zagadnień;
 • ustawie z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), umożliwiającej określone przekształcenia umownych stosunków gospodarczych, w szczególności zwrócić należy uwagę na rozwiązania przyjęte w art. 15ze ust. 1 KoronawirusU, w myśl którego w odniesieniu do umów najmu lub dzierżawy powierzchni handlowych powyżej 2000 m2 ustawodawca wprowadził czasowe wygaśnięcie zobowiązań stron;
 • ustawy z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) dotyczącej m.in. wdrożenia rozwiązań w celu poprawy sytuacji przedsiębiorców dotkniętych skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa, utrzymania płynności finansowej przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie szczególnie narażonym na straty ekonomiczne związane z epidemią i minimalizacji innych negatywnych skutków epidemii;
 • ustawy z 14.5.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875), którą wprowadzono do Kodeksu cywilnego nowy przepis – art. 3871 dotyczący umów przewłaszczenia na zabezpieczenie, który wszedł w życie 30.5.2020 r. i ma zastosowanie do umów zawartych od tego dnia (czyli od 30.5.2020 r.).

Autorzy to wybitni specjaliści z dziedziny prawa handlowego, przedstawiciele doktryny i praktyki, którzy uwzględnili w szerokim zakresie najnowsze orzecznictwo, dorobek doktryny, nowe opinie i analizy istotne z punktu widzenia praktyków.

Tom 5C, umożliwiający usystematyzowanie wiedzy z szeroko pojętego prawa handlowego, będzie bardzo przydatny dla prawników obsługujących wszystkie podmioty gospodarcze: radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych, a także dla sędziów, prokuratorów oraz aplikantów

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: System Prawa Handlowego
 • Rok wydania: 2020
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 1340
 • Wymiary: 155x235 mm
 • Waga: 1640 g
 • ISBN: 978-83-8198-931-2
 • EAN: 9788381989312
 • Kod serwisu: 00867400

Kategorie