Prawo umów handlowych. System Prawa Handlowego. Tom 5B

Promocyjna cena
%
 • 381,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 359,20 zł
  Cena katalogowa: 449,00 zł
  %
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Kompleksowa regulacja prawa umów handlowych zawarta w trzech tomach Systemu Prawa Handlowego – Tomie 5A, 5B i 5C. Tom 5B to publiacja, która zawiera nie tylko dogłębne omówienie poszczególnych umów umów handlowych, lecz także ma istotny walor praktyczny, stanowiąc swego... więcej ›

Opis książki

Kompleksowa regulacja prawa umów handlowych zawarta w trzech tomach Systemu Prawa Handlowego – Tomie 5A, 5B i 5C.

Tom 5B to publiacja, która zawiera nie tylko dogłębne omówienie poszczególnych umów umów handlowych, lecz także ma istotny walor praktyczny, stanowiąc swego rodzaju przewodnik, który:

 • uwzględnia aktualny stan prawny;
 • stanowi nieocenioną pomoc w prawidłowej wykładni instytucji i przepisów prawa;
 • zawiera najnowsze i najważniejsze orzecznictwo, dorobek judykatury i doktryny, nowe opinie i analizy.

Na obecny kształt struktury prezentowanych tomów Systemu Prawa Handlowego miały wpływ następujące czynniki:

 • intensywny rozwój stosunków handlowych w ostatnich latach;
 • rozpowszechnienie się wielu nowych konstrukcji umownych służących ich nawiązywaniu;
 • zastosowanie w działalności gospodarczej nowych technologii wymagających wykorzystywania w obrocie gospodarczym zupełnie nowych konstrukcji umownych.

W Tomie 5B zawarto kontynuację rozważań w zakresie części szczegółowej, która ma swój początek w Tomie 5A, a zakończenie w Tomie 5C, oraz omówiono następujące rodzaje umów handlowych:

 • umowy o pośrednictwo handlowe, w zakresie których omówiono umowę agencyjną, franchisingu, komisu, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, sieciową, dystrybucji, a także pośrednictwo, nienazwane umowy o pośrednictwo jednorazowe oraz źródła prawa i szczególne rodzaje pośrednictwa;
 • umowy w sferze własności przemysłowej tj. umowy licencyjne (w tym strony oraz ich prawa i obowiązki, essetnialia negotii, sublicencja, czas trwania umowy i jej ustanie), przeniesienie prawa (uwagi dotyczące przedmiotu umowy i jej formy, stron oraz ich praw i obowiązków, konstrukcji umowy, odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania umowy, przekształcenia udziałów), umowa know-how (zagadnienia związane z przedmiotem, stronami, postanowieniami umowy, zestawieniem umowy o przekazanie informacji poufnej i umowy o udostępnienie).
 • umowy w sferze marketingu i reklamy - które są po raz pierwszy ujęte w Systemie Prawa Handlowego (w tym: definicje pojęć związanych z reklamą, przepisy prawne najczęściej stosowane w praktyce umownej dotyczącej reklam, podstawowe elementy umowy, charakterystyka wybranych umów w zakresie reklamy, np. umowa: o stworzenie sloganu reklamowego, plakatu reklamowego, o dystrybucję reklamy prasowej, sponsoringu, o organizację eventu);
 • umowy w obrocie towarowym – rodzaje umów w obrocie towarowym, sprzedaż (istota umowy, jej zawarcie, obowiązki stron, rozwiązanie, odpowiedzialność stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie, rodzaje sprzedaży), zamiana (pojęcie i charakter prawny, strony i przedmiot umowy, forma zawarcia), dostawa (pojęcie i charakter prawny, strony, ich obowiązki i uprawnienia, przedmiot dostawy, zawarcie i forma);
 • umowy w gospodarce rolnej - które są po raz pierwszy wyodrębnione w Systemie Prawa Handlowego - w tym m.in. umowy w obrocie gospodarstwami rolnymi i nieruchomościami rolnymi, umowy w obrocie produktami rolnymi, umowy organizacyjne.

W niniejszym wydaniu Prawa umów handlowych uwzględniono zmiany wynikające z:

 • nowej ustawy z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), która wejdzie w życie 1.1.2021 r., w niezbędnym zakresie, wynikającym z konieczności przedstawienia komentowanych w Systemie zagadnień;
 • ustawie z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), umożliwiającej określone przekształcenia umownych stosunków gospodarczych, w szczególności zwrócić należy uwagę na rozwiązania przyjęte w art. 15ze ust. 1 KoronawirusU, w myśl którego w odniesieniu do umów najmu lub dzierżawy powierzchni handlowych powyżej 2000 m2 ustawodawca wprowadził czasowe wygaśnięcie zobowiązań stron;
 • ustawy z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) dotyczącej m.in. wdrożenia rozwiązań w celu poprawy sytuacji przedsiębiorców dotkniętych skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa, utrzymania płynności finansowej przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie szczególnie narażonym na straty ekonomiczne związane z epidemią i minimalizacji innych negatywnych skutków epidemii;
 • ustawy z 14.5.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875), którą wprowadzono do Kodeksu cywilnego nowy przepis – art. 3871 dotyczący umów przewłaszczenia na zabezpieczenie, który wszedł w życie 30.5.2020 r. i ma zastosowanie do umów zawartych od tego dnia (czyli od 30.5.2020 r.).

Autorzy to wybitni specjaliści z dziedziny prawa handlowego, przedstawiciele doktryny i praktyki, którzy uwzględnili w szerokim zakresie najnowsze orzecznictwo, dorobek doktryny, nowe opinie i analizy istotne z punktu widzenia praktyków.

Tom 5B, umożliwiający usystematyzowanie wiedzy z szeroko pojętego prawa handlowego, będzie bardzo przydatny dla prawników obsługujących wszystkie podmioty gospodarcze: radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych, a także dla sędziów, prokuratorów oraz aplikantów.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: System Prawa Handlowego
 • Rok wydania: 2020
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 1204
 • Wymiary: 155x235 mm
 • Waga: 1730 g
 • ISBN: 978-83-8198-617-5
 • EAN: 9788381986175
 • Kod serwisu: 00822900

Kategorie