dr hab. Krzysztof Zagrobelny, prof. UWr

Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, doktor habilitowany, zatrudniony w Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.