dr hab. Bartłomiej Gliniecki, prof. UG

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2011-2014 kierownik projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. Ochrona interesów nabywców w umowach deweloperskich przed pokrzywdzeniem wskutek niewykonania umowy przez dewelopera. Autor kilkunastu publikacji dotyczących umów deweloperskich oraz ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Laureat stypendium dla wybitnych młodych naukowców przyznawanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.