dr hab. Jacek Barcik

Adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Stypendysta haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego. Absolwent Podyplomowych Zaocznych Studiów Bezpieczeństwa na Akademii Obrony Narodowej. Jego zainteresowania naukowe koncertują się wokół międzynarodowego prawa zdrowia publicznego, prawa konfliktów zbrojnych, terroryzmu międzynarodowego i międzynarodowego prawa praw człowieka.