prof. dr hab. Jacek Barcik

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Kierownik projektu badawczego „Prawo konstytucyjne Unii Europejskiej. Ochrona prawna w UE" na Uniwersytecie Śląskim, ekspert Komisji Europejskiej, członek European Law Institute. Zastępca Przewodniczącego Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Adwokat, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach.