adw. dr Maria Gutowska-Ibbs

doktor nauk o zdrowiu, asystent w Katedrze i Zakładzie Prawa Medycznego i Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Podyplomowego Studium Metodologii Badań Naukowych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim. Adwokat Wielkopolskiej Izby Adwokackiej, wykładowca szkolenia aplikantów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej, wyróżniona w rankingu Legal500 2019 w kategorii Healthcare and life sciences, sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Poznaniu, stały mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu, arbiter Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego. Jej zainteresowania naukowe i zawodowe obejmują prawo medyczne i prawo własności intelektualnej.