dr Adam Rzetecki

Doktor nauk prawnych. Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego. Prelegent na wielu ogólnopolskich konferencjach naukowych. Wykładowca akademicki; prowadzący zajęcia na poznańskich i wrocławskich uczelniach. Specjalizuje się w prawie podatkowym, finansach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki jednostek samorządu terytorialnego, rynku finansowym UE, zagadnieniach z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego.