Adrian Borys

Prawnik i ekonomista. Doktorant w Zakładzie Postepowania Cywilnego, Instytucie Prawa Cywilnego, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w szeroko rozumianym postepowaniu cywilnym, prawie upadłościowymi i restrukturyzacyjnym oraz ekonomicznej analizie prawa. Autor licznych publikacji z zakresu prawa i postepowania cywilnego oraz prawa upadłościowego. W pracy zawodowej zajmuje się obsługa prawna i reprezentowaniem podmiotów gospodarczych, w szczególności spółek prawa handlowego.

 • Postępowanie cywilne – etap związany z przygotowaniem sprawy do rozpoznania
  Kompleksowa analiza regulacji prawnej dotyczącej organizacji postępowania cywilnego (zawarta w przepisach art. 2051–20512 KPC).
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2023 | Wersja: Druk, PDF
  219,00 zł
  Kompleksowa analiza regulacji prawnej dotyczącej organizacji postępowania cywilnego (zawarta w przepisach art. 2051–20512 KPC).
 • Spółka komandytowo-akcyjna. Komentarz
  %
  Kompleksowa analiza przepisów dotyczących spółki komandytowo-akcyjnej. Publikację wyróżnia przekrojowość i interdyscyplinarność. Poszczególne przepisy i instytucje prawa handlowego zostały...
  Seria: Komentarze Kompaktowe
  Rok wydania: 2023 | Wersja: Druk
  296,65 zł
  349,00 zł
  Najniższa cena: 279,20 zł
  Kompleksowa analiza przepisów dotyczących spółki komandytowo-akcyjnej. Publikację wyróżnia przekrojowość i interdyscyplinarność. Poszczególne przepisy i instytucje prawa handlowego zostały...
 • Spółka komandytowa. Komentarz
  %
  Komentarz szczegółowo omawiający zasady funkcjonowania spółki komandytowej, a w szczególności w ramach konstrukcji: sp. z o.o.sp.k., P.S.A.sp.k., sp.j.sp.k.. Publikacja kompleksowo i...
  Seria: Praxis
  Rok wydania: 2021 | Wersja: Druk
  339,15 zł
  399,00 zł
  Najniższa cena: 319,20 zł
  Komentarz szczegółowo omawiający zasady funkcjonowania spółki komandytowej, a w szczególności w ramach konstrukcji: sp. z o.o.sp.k., P.S.A.sp.k., sp.j.sp.k.. Publikacja kompleksowo i...