Adrian Maczura

Doradca podatkowy. Absolwent ekonomii Uniwersytetu Opolskiego. Specjalizuje się w bieżącym doradztwie podatkowym dla polskich i zagranicznych klientów oraz w reprezentowaniu podatników przed organami skarbowymi i sądami administracyjnymi. Uczestniczy w przeprowadzaniu przeglądów podatkowych, a także due diligence. Jest członkiem zespołu Rödl & Partner ds. M&A (Mergers and Aquisitions). Autor publikacji w prasie podatkowej oraz komentarzy podatkowych.