adw. Adriana Gostępska

Adwokat, senior associate w zespole „Infrastruktura, Budownictwo i Zamówienia Publiczne" renomowanej kancelarii prawnej. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytetu Zachodnioczeskiego w Pilźnie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Specjalistka w dziedzinie prawa cywilnego, gospodarczego, zamówień publicznych i budowlanego. Prawnik rekomendowany przez Legal 500 (Legalease) w kategorii „Public Procurement". Specjalizuje się w prawie umów ze szczególnym uwzględnieniem umów o roboty budowlane, w tym zawieranych na podstawie warunków kontraktowych FIDIC, obsłudze prawnej inwestycji infrastrukturalnych, budowlanych i przemysłowych oraz sporach budowlanych. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych, a także przed Krajową Izbą Odwoławczą. Przewodnicząca Sekcji Prawa Zamówień Publicznych przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie oraz członek Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych. Autorka i współautorka licznych publikacji prawniczych. Uczestniczka konferencji prawno-biznesowych i paneli dyskusyjnych.