dr Agnieszka Brzostek

Dr nauk prawnych; adiunkt w Instytucie Prawa Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.