adw. Aleksandra Bieniak

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Specjalizuje się w prawie spółek, postępowaniach arbitrażowych oraz tematyce usług płatniczych.