Umowy, pisma korporacyjne i procesowe z zakresu obsługi spółki z o.o. z objaśnieniami i płytą CD

Promocyjna cena
%
 • 169,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 159,20 zł
  Cena katalogowa: 199,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Umowy, pisma korporacyjne i procesowe z zakresu obsługi spółki z o.o. z objaśnieniami i płytą CD to publikacja, która zawiera rozbudowaną wersje wzorów umów, pism korporacyjnych i procesowych z komentarzem oraz zbiorem orzecznictwa. Porusza problematykę obsługi spółek z... więcej ›

Opis książki

Umowy, pisma korporacyjne i procesowe z zakresu obsługi spółki z o.o. z objaśnieniami i płytą CD to publikacja, która zawiera rozbudowaną wersje wzorów umów, pism korporacyjnych i procesowych z komentarzem oraz zbiorem orzecznictwa. Porusza problematykę obsługi spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, których regulacja prawna została zawarta w art. 151–300 ustawy z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.).

Pozycja zawiera wszystkie niezbędne wzory potrzebne do obsługi prawnej spółki z.o.o. tj.:

 • umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • wnioski do rejestru zastawów,
 • oświadczenia towarzyszące wnioskom do krajowego rejestru sądowego;
 • dokumentacja wewnętrzna spółki: regulaminy zarządu i rady nadzorczej, regulamin zgromadzenia wspólników, księga udziałów;
 • porozumienie wspólników, umowa inwestycyjna, umowa zastawu rejestrowego, umowy sprzedaży udziałów;
 • protokoły zgromadzeń wspólników, uchwały wspólników;
 • uchwały zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej;
 • pisma procesowe i pisma w postępowaniu nieprocesowym;
 • przekształcenie spółki;
 • łączenie spółek;
 • podział spółki;
 • upadłość i restrukturyzacja spółki;
 • likwidacja spółki.

Obok wzoru konkretnego pisma modelowego, z uwzględnieniem jego poprawnej formy i wymagań co do treści, zamieszczono szczegółowy komentarz, w którym wskazano problemy wynikające na tle tworzenia i stosowania konkretnych pism, w szczególności ułatwiające zrozumienie ich treści oraz zawierające praktyczne wskazówki odnośnie stosowania prawa materialnego, jego wykładni oraz czynności procesowych związanych z danym rodzajem pisma. Całość dopełniona została przeglądem najnowszego orzecznictwa wraz z tezami. Charakter publikacji czyni z niej niezbędną pomoc w praktyce prawniczej oraz obsłudze prawnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnoscią.

Publikacja pomoże Czytelnikowi znaleźć odpowiedzi na wszelkie nurtujące pytania związane z umowami, pismami korporacyjnymi i procesowymi które, poza spełnieniem ustawowych wymagań formalnych, powinny być ujęte w sposób syntetyczny i napisane zrozumiałym językiem prawnym lub prawniczym.

Znakomity dodatek stanowi płyta CD zawierająca wersje edytowalne wzorów zamieszczonych w opracowaniu, stanowiące nieodzowną pomoc w codziennej pracy.

W publikacji uwzględniono najnowsze zmiany legislacyjne, wynikające m.in. z:

 • ustawy z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320 ze zm.), która dotyczy zdefiniowania zasad wymiany korespondencji z podmiotami publicznymi w relacji z innymi podmiotami publicznymi oraz podmiotami niepublicznymi, w tym z osobami fizycznymi;
 • ustawy z 13.2.2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 288 ze zm.), która wprowadza rezygnację z wyznaczenia rozprawy w celu zawieszenia postępowania rejestrowego wobec zaskarżenia uchwały zgromadzenia wspólników stanowiącej podstawę wpisu na rzecz wyznaczania w tym celu posiedzenia jawnego;
 • ustawy z 26.1.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 398 ze zm.), która dotyczy wprowadzenia ułatwienia dla stron przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej oraz przyspiesza i usprawnia działania sądu rejestrowego i wprowadza ułatwienia w kontakcie strony z sądem; proponowane rozwiązania są kolejnym etapem reformy prawa gospodarczego, dotyczącej Krajowego Rejestru Sądowego (KRS);
 • ustawy z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.), zmiany dookreślają w jaki sposób rada nadzorcza będzie kształtować zasady udziału w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a ponadto przewidują możliwość:
  • udziału w zgromadzeniu wspólników i podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;
  • brania udziału przez członków rady nadzorczej udziału w podejmowaniu uchwał rady nadzorczej, poprzez oddanie swojego głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej;
  • podejmowania uchwały w trybie pisemnym;
  • udziału w zgromadzeniu wspólników także przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Publikacja stanowi nieodzowną pomoc dla: adwokatów, radców prawnych, notariuszy, sędziów, prokuratorów, aplikantów zawodów prawniczych, doktorantów i studentów oraz doradców prawnych, doradców restrukturyzacyjnych, doradców podatkowych, syndyków i innych osób zajmujących się obsługą spółek z.o.o. w praktyce.

Spis treści

Wykaz skrótów

Bibliografia

Rozdział I. Wzory umów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 • 1. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – wersja podstawowa
 • 2. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – wersja z postanowieniami o dopłatach, możliwości podwyższenia kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki i dopuszczalności dobrowolnego umorzenia udziałów
 • 3. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – wersja z rozszerzonymi uprawnieniami Zgromadzenia Wspólników oraz prawami osobistymi wspólnika
 • 4. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – wersja z postanowieniami o umorzeniu przymusowym oraz zakazem konkurencji dla wspólników spółki
 • 5. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – aport, zmiany w modelu kodeksowym zwoływania Zgromadzenia Wspólników
 • 6. Akt założycielski jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 7. Umowa spółki zawarta przy użyciu wzorca

Rozdział II. Wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego wraz z załącznikami. Wnioski do rejestru zastawów

 • Wprowadzenie
 • 8. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS-W3)
 • 9. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS-Z3)
 • 10. Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – otwarcie likwidacji na skutek podjęcia uchwały o rozwiązaniu spółki
 • 11. Wniosek o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS-X2) – wykreślenie w wyniku zakończenia likwidacji
 • 12. Wniosek o wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów (RZ-1)
 • 13. Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze zastawów (RZ-2)
 • 14. Wniosek o wykreślenie zastawu z rejestru zastawów (RZ-3)

Rozdział III. Oświadczenia towarzyszące wnioskom do Krajowego Rejestru Sądowego

 • 15. Oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady zostały wniesione w całości przez wszystkich wspólników
 • 16. Lista wspólników (art. 167 § 2 KSH)
 • 17. Lista wspólników (art. 188 § 3 KSH)
 • 18. Lista członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu
 • 19. Oświadczenie członka zarządu obejmujące zgodę na jego powołanie oraz adres do doręczeń (art. 19a ust. 5 KRSU)
 • 20. Oświadczenie o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym
 • 21. Oświadczenie o wniesieniu wkładu na podwyższony kapitał zakładowy (art. 262 § 2 pkt 3 KSH)
 • 22. Oświadczenie o zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli (art. 265 § 2 pkt 3 KSH)
 • 23. Pełnomocnictwo w postępowaniu rejestrowym – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji
 • 24. Pełnomocnictwo w postępowaniu rejestrowym – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Rozdział IV. Dokumentacja wewnętrzna spółki: regulaminy zarządu i rady nadzorczej, regulamin zgromadzenia wspólników, księga udziałów

 • 25. Regulamin zarządu
 • 26. Regulamin rady nadzorczej
 • 27. Regulamin zgromadzenia wspólników
 • 28. Księga udziałów – wersja podstawowa
 • 29. Księga udziałów – ujawnienie zastawu na udziałach

Rozdział V. Porozumienie wspólników, umowa inwestycyjna, umowa zastawu rejestrowego, umowy sprzedaży udziałów

 • 30. Porozumienie wspólników
 • 31. Umowa inwestycyjna
 • 32. Umowa zastawu rejestrowego
 • 33. Umowa sprzedaży udziałów – wariant podstawowy
 • 34. Umowa sprzedaży udziałów z elementami ugody oraz umowy pożyczki

Rozdział VI. Protokoły zgromadzeń wspólników, uchwały wspólników

 • 35. Protokół zwyczajnego zgromadzenia wspólników
 • 36. Protokół zgromadzenia wspólników ze zmianą umowy spółki (w tym podwyższeniem kapitału zakładowego)
 • 37. Protokół zgromadzenia wspólników z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki bez zmiany umowy spółki
 • 38. Protokół nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników ze zmianami w składzie zarządu
 • 39. Uchwała wspólników podjęta w trybie obiegowym
 • 40. Pełnomocnictwo do udziału i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników
 • 41. Zawiadomienie o zwołaniu zgromadzenia wspólników

Rozdział VII. Uchwały zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej

 • 42. Protokół z posiedzenia zarządu
 • 43. Protokół z posiedzenia zarządu z udziałem uczestników, biorących udział z użyciem środków porozumiewania się na odległość
 • 44. Uchwała zarządu podjęta w trybie obiegowym
 • 45. Protokół z posiedzenia rady nadzorczej
 • 46. Uchwała rady nadzorczej podjęta w trybie obiegowym
 • 47. Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej

Rozdział VIII. Pisma procesowe i pisma w postępowaniu nieprocesowym

 • 48. Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników
 • 49. Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa
 • 50. Powództwo o uchylenie uchwały wspólników
 • 51. Wniosek o zabezpieczenie powództwa przed jego wytoczeniem
 • 52. Odpowiedź na pozew w sprawie o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników
 • 53. Powództwo przeciwko członkowi zarządu z tytułu solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 299 KSH)
 • 54. Wniosek o upoważnienie do zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników
 • 55. Pozew o wyłączenie wspólnika
 • 56. Pozew o rozwiązanie spółki

Rozdział IX. Przekształcenie spółki

 • 57. Plan przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę kapitałową (spółkę akcyjną)
 • 58. Plan przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową (spółkę jawną)
 • 59. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę kapitałową (spółkę akcyjną)
 • 60. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową (spółkę komandytowo-akcyjną)
 • 61. Wniosek o wyznaczenie biegłego rewidenta do zbadania planu przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną (art. 559 § 2 KSH)
 • 62. Zawiadomienie o zwołaniu nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników w celu podjęcia uchwały o przekształceniu spółki
 • 63. Oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wszystkie udziały wspólników, którzy żądali odkupu, zostały odkupione (art. 569 § 2 KSH)
 • 64. Wniosek o ogłoszenie o przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 570 KSH)

Rozdział X. Łączenie spółek

 • 65. Plan połączenia spółek z ograniczoną odpowiedzialnością – połączenie przez przejęcie (art. 492 § 1 pkt 1 KSH)
 • 66. Plan połączenia spółek z ograniczoną odpowiedzialnością – połączenie przez zawiązanie nowej spółki (art. 492 § 1 pkt 2 KSH)
 • 67. Projekt uchwały o połączeniu spółek kapitałowych – połączenie przez przejęcie (art. 492 § 1 pkt 1 KSH)
 • 68. Projekt uchwały o połączeniu spółek kapitałowych – połączenie przez zawiązanie nowej spółki (art. 492 § 1 pkt 2 KSH)
 • 69. Ustalenie wartości majątku spółki (art. 499 § 2 pkt 3 KSH)
 • 70. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki kapitałowej uczestniczącej w połączeniu (art. 499 § 2 pkt 4 KSH)
 • 71. Wniosek o ogłoszenie planu połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
 • 72. Zgłoszenie planu połączenia wraz z wnioskiem o wyznaczenie biegłego
 • 73. Zawiadomienie wspólników spółki z o.o. o zamiarze połączenia z inną spółką
 • 74. Oświadczenie wspólnika o wyrażeniu zgody na uproszczenia procedury połączenia spółek wynikające z art. 5031 § 1 KSH

Rozdział XI. Podział spółki

 • 75. Plan podziału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez przejęcie
 • 76. Plan podziału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez zawiązanie nowych spółek
 • 77. Plan podziału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez przejęcie i zawiązanie nowej spółki
 • 78. Plan podziału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez wydzielenie
 • 79. Projekt uchwały spółki dzielonej o podziale przez przejęcie i zawiązanie nowej spółki
 • 80. Ustalenie wartości majątku spółki dzielonej (art. 534 § 2 pkt 3 KSH)
 • 81. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki, sporządzone dla celów podziału (art. 534 § 2 pkt 4 KSH)
 • 82. Wniosek o ogłoszenie planu podziału w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
 • 83. Zgłoszenie planu podziału wraz z wnioskiem o wyznaczenie biegłego
 • 84. Zawiadomienie wspólników spółki z o.o. o zamiarze podziału spółki
 • 85. Oświadczenie wspólnika o wyrażeniu zgody na uproszczenia procedury podziału spółki wynikające z art. 5381 § 1 KSH

Rozdział XII. Upadłość i restrukturyzacja spółki

 • 86. Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki, składany przez zarząd spółki
 • 87. Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki, składany przez wierzyciela
 • 88. Wniosek restrukturyzacyjny

Rozdział XIII. Likwidacja spółki

 • 89. Protokół nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników z uchwałą o otwarciu likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 270 pkt 2 KSH)
 • 90. Oświadczenie likwidatora o wyrażeniu zgody na powołanie wraz ze wskazaniem adresu do doręczeń
 • 91. Wniosek o ogłoszenie o otwarciu likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 279 KSH)
 • 92. Protokół nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników z uchwałą o zapobieżeniu rozwiązaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 273 KSH)
 • 93. Protokół nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników z uchwałą o podziale majątku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji oraz wyznaczeniu osoby do przechowywania ksiąg i dokumentacji spółki
 • 94. Oświadczenie likwidatora o wykonaniu czynności likwidacyjnych
 • 95. Oświadczenie likwidatora o ogłoszeniu sprawozdania likwidacyjnego w siedzibie spółki

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Wzory Pism Becka
 • Rok wydania: 2021
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 628
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 700 g
 • ISBN: 978-83-8235-188-0
 • EAN: 9788382351880
 • Kod serwisu: 00920300

Kategorie