r.pr. dr Aleksandra Łatała-Kremer

Radca prawny związany z kancelarią FORTON Legal Łatała i Wspólnicy sp.k. Specjalizuje się w prawie spółek i prawie rynku kapitałowego, w tym przede wszystkim w sporach korporacyjnych, odpowiedzialności członków zarządów i rad nadzorczych oraz obowiązkach informacyjnych emitentów papierów wartościowych.