SSR Andrzej Antkiewicz

Sędzia Sądu Rejonowego w Grudziądzu, przedstawiciel SSP ,,Iustitia”.