prof. dr hab. Andrzej Szajkowski, INP PAN

Profesor Instytutu Nauk Prawnych PAN i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, współtwórca Kodeksu spółek handlowych, współautor pięciotomowego Dużego Komentarza do KSH, autor licznych publikacji z zakresu prawa handlowego.