dr Anna Zientara

Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi zajęcia z prawa karnego materialnego dla studentów kierunku prawo oraz słuchaczy studiów podyplomowych. Jest autorką publikacji z zakresu prawa karnego i problematyki zwalczania nieuczciwej konkurencji. W latach 2005−2008 odbywała aplikację sądową, zakończoną zdanym egzaminem sędziowskim. Absolwentka Center For American Law Studies (Centrum Prawa Amerykańskiego) przy Wydziale Prawa i Administracji UW. Pracowała jako prawnik w organizacji społecznej, Biurze Rzecznika Praw Dziecka i kancelariach adwokackich.