Barbara Pietrzyk-Tobiasz

Wiceprzewodnicząca Krajowej Reprezentacji Doktorantów, przewodnicząca Biura Prawnego KRD, zastępca Rzecznika Praw Doktoranta KRD. Doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UMCS w Lublinie w dyscyplinie nauk prawnych i aplikantka radcowska w OIRP w Lublinie. Praktyk, szkoleniowiec oraz autorka publikacji naukowych z zakresu prawa własności przemysłowej i prawa o szkolnictwie wyższym i nauce.