dr Beata Kucia-Guściora

Adiunkt w Katedrze Finansów i Prawa Finansowego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W roku 2002 uzyskała tytuł doktora nauk prawnych na podstawie obronionej rozprawy doktorskiej n.t. Polskie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, której promotorem był prof. dr hab. Jan Głuchowski, zaś recenzentami prof. dr hab. Wanda Wojtowicz oraz prof. dr hab. Wojciech Łączkowski. Autorka publikacji o tematyce podatkowej oraz z zakresu finansów publicznych. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół międzynarodowego prawa podatkowego, prawnej pozycji funduszy celowych oraz zasad opodatkowania dochodów osób fizycznych. W Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II prowadzi wykłady, ćwiczenia oraz seminaria z zakresu prawa finansowego i podatkowego, a także wykład monograficzny z międzynarodowego prawa podatkowego na kierunkach: Prawo i Administracja. Jest promotorem ponad 100 prac magisterskich. Prowadzi liczne szkolenia i kursy głównie z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego, których adresatami są praktycy (księgowe, doradcy podatkowi, pracownicy organów podatkowych itp.), oraz wykłady na studiach podyplomowych. Współpracowała z Lubelskim Ośrodkiem Samopomocy w charakterze konsultanta ds. prawnych, a także była członkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LOS. Jest członkiem Stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej I Wschodniej przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

 • Prawo podatkowe
  Podręcznik "Prawo podatkowe" przystępnie i szczegółowo omawia najważniejsze kwestie z zakresu podatków i prawa podatkowego. W podręczniku omówiono zagadnienia dotyczące m.in.: Pojęcia...
  Seria: Podręczniki Prawnicze
  Rok wydania: 2019 | Wersja: Druk, PDF
  71,25 zł 75,00 zł
  Podręcznik "Prawo podatkowe" przystępnie i szczegółowo omawia najważniejsze kwestie z zakresu podatków i prawa podatkowego. W podręczniku omówiono zagadnienia dotyczące m.in.: Pojęcia...
 • Ustawa o finansach publicznych. Komentarz
  Komentarz do ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych autorstwa wybitnego grona specjalistów pod redakcją prof. dr hab. Pawła Smolenia, eksperta w dziedzinie finansów, stanowi szczegółowe i...
  Seria: Komentarze Becka
  Rok wydania: 2014 | Wersja: Druk
  284,05 zł 299,00 zł
  Komentarz do ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych autorstwa wybitnego grona specjalistów pod redakcją prof. dr hab. Pawła Smolenia, eksperta w dziedzinie finansów, stanowi szczegółowe i...