prof. nadzw. dr hab. Bogumił Szmulik

Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego Porównawczego i Współczesnych Systemów Politycznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz pracownik Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. Autor licznych publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego i prawa administracyjnego.

10 20 Lista Siatka 1-9 z 9