dr Bolesław Kurzępa

Adiunkt na Politechnice Rzeszowskiej. W jego dorobku naukowym znajduje się ponad 300 artykułów, glos i recenzji z zakresu prawa karnego i innych dziedzin prawa. Autor komentarzy do ustaw: Prawo o ruchu drogowym, o świadku koronnym, o ochronie przeciwpożarowej, o wyrobach budowlanych, Kodeks wykroczeń, Kodeks karny skarbowy (współautor), o drogach publicznych, o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, o kosmetykach, o bezpieczeństwie imprez masowych, o strażach gminnych oraz monografii Podstęp w toku czynności procesowych i operacyjnych, a także kilkunastu zbiorów przepisów i orzecznictwa z różnych dziedzin prawa. Redaktor naczelny miesięcznika "Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych" i redaktor miesięcznika "Orzecznictwo Sądowe w Sprawach Gospodarczych". Wykonuje także zawód adwokata.

 • Ustawa o broni i amunicji. Komentarz
  15% taniej
  Promocja
  Prezentowana publikacja stanowi szczegółowy komentarz do ustawy z 21.5.1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525 ze zm.). Autor bardzo dokładnie omawia w niej: zasady...
  Seria: Krótkie Komentarze Becka
  Rok wydania: 2010
  58,65 zł 69,00 zł
  Prezentowana publikacja stanowi szczegółowy komentarz do ustawy z 21.5.1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525 ze zm.). Autor bardzo dokładnie omawia w niej: zasady...