dr Bolesław Kurzępa

Adiunkt na Politechnice Rzeszowskiej. W jego dorobku naukowym znajduje się ponad 300 artykułów, glos i recenzji z zakresu prawa karnego i innych dziedzin prawa. Autor komentarzy do ustaw: Prawo o ruchu drogowym, o świadku koronnym, o ochronie przeciwpożarowej, o wyrobach budowlanych, Kodeks wykroczeń, Kodeks karny skarbowy (współautor), o drogach publicznych, o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, o kosmetykach, o bezpieczeństwie imprez masowych, o strażach gminnych oraz monografii Podstęp w toku czynności procesowych i operacyjnych, a także kilkunastu zbiorów przepisów i orzecznictwa z różnych dziedzin prawa. Redaktor naczelny miesięcznika "Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych" i redaktor miesięcznika "Orzecznictwo Sądowe w Sprawach Gospodarczych". Wykonuje także zawód adwokata.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.