dr hab. Brygida Kuźniak, prof. UJ

Adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka prac i komentarzy z zakresu prawa wspólnotowego i międzynarodowego.