prof. dr hab. Cezary Mik

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.