dr Dariusz Wilk

Doktor nauk prawnych i doktor nauk chemicznych; adiunkt w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Aktualnie zajmuje się rozwijaniem kryminalistycznych metod identyfikacji, problematyką biegłego i eksperta w procesie karnym oraz karnoprawnymi aspektami ochrony dzieł sztuki.

 • Fałszerstwa dzieł sztuki. Aspekty prawne i kryminalistyczne
  %
  Monografia stanowi kompleksowe opracowanie problematyki fałszerstw dzieł sztuki. W publikacji uwzględniono wszystkie aspekty karnego systemu zwalczania fałszerstw dzieł sztuki, tj.: podstawy...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2015 | Wersja: Druk, PDF
  84,15 zł
  99,00 zł
  Najniższa cena: 74,25 zł
  Monografia stanowi kompleksowe opracowanie problematyki fałszerstw dzieł sztuki. W publikacji uwzględniono wszystkie aspekty karnego systemu zwalczania fałszerstw dzieł sztuki, tj.: podstawy...