dr Ewa Stachowska

Doktor socjologii, pracownik Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Obszary zainteresowań naukowych obejmują: socjologię organizacji, zmian społecznych i kultury.