dr Grażyna Stronikowska

Doktor nauk prawnych, prokurator byłej Prokuratury Generalnej, obecnie Prokuratury Krajowej; od 2016 r. członek Komitetu Nadzoru Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych, OLAF, w Brukseli; w latach 2007 – 2011 ekspert krajowy w Europejskim Urzędzie ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych, OLAF, w Brukseli.