dr Grzegorz Blicharz

Doktor nauk prawnych, magister filozofii; adiunkt Katedry Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz kierownik Centre for Law and Religious Freedom KPRz WPiA UJ.