dr Grzegorz Gura

Dr nauk prawnych w zakresie prawa cywilnego, adiunkt na Uniwersytecie Opolskim, radca prawny.