Grzegorz Rebkowiec

Senior Consultant w Crido Taxand w Dziale Doradztwa Europejskiego

Specjalizuje się w pozyskiwaniu pomocy publicznej dla dużych inwestycji, projektów B+R, projektów związanych z tworzeniem centrów usług wspólnych, centrów IT, centrów B+R, pozyskiwaniu pomocy w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych, a także dla projektów miejskich finansowanych w ramach Inicjatywy JESSICA. W Zespole EAST w Crido Taxand pracuje od 2010 r. Doradzał wielu polskim i zagranicznym przedsiębiorcom w procesie pozyskiwania i wykorzystywania przyznanego dofinansowania publicznego, w tym przedsiębiorstwom z sektora motoryzacyjnego, energetycznego, IT, R&D, budowlanego. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Gospodarka Przestrzenna. Współautor publikacji branżowej „Rynek B+R w Polsce – wsparcie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw.” Jest autorem artykułów dotyczących wsparcia działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw dostępnych na łamach Pulsu Biznesu oraz czasopism branżowych.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.