dr r.pr. Iwona Jaroszewska-Ignatowska

Doktor nauk prawnych, radca prawny, partner w kancelarii Raczkowski. Praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej z zakresu prawa pracy. Specjalizuje się przede wszystkim w problematyce czasu pracy, transferów, zwolnień grupowych, programów dobrowolnych odejść, pracy tymczasowej, outsourcingu, różnych formach świadczenia pracy poza zakładem pracy, wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, rozwiązywaniu umów o pracę, negocjacji ze związkami zawodowymi, w tym również podczas sporów zbiorowych.

Były wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w Akademii Leona Koźmińskiego, na Uniwersytecie Łódzkim, a wcześniej w Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie na kierunku „Prawo i Administracja" oraz w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem na kierunkach: „Podyplomowe Prawo Pracy" oraz „Zarządzanie Personelem".

Prelegentka podczas konwentów, konferencji i sympozjów. Prowadzi z powodzeniem warsztaty z zakresu prawa pracy dla pracowników działów personalnych oraz kadry zarządzającej pracownikami.