dr Jakub Rzymowski

Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Zajmuje się prawnymi aspektami informatyzacji administracji i ochrony zdrowia. Szczególnie dużo uwagi poświęca ochronie danych osobowych, zwłaszcza osobowych danych medycznych. Zajmuje się również prawem archiwalnym oraz teorią prawa.