Janusz Facon

Ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Handlowej, Członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. Specjalista z ponad 25 letnią praktyką w zakresie zarządzania finansami publicznymi w jednostkach budżetowych w tym: dyrektor wydziału finansów i budżetu urzędu wojewódzkiego, skarbnik powiatu, główny księgowy w jednostkach budżetowych. Doświadczony trener, szkolący z szeroko pojmowanych finansów publicznych, kontroli finansowej i zarządczej oraz dyscypliny finansów publicznych.