r.pr. dr Jonasz Kita

doktor nauk prawnych, radca prawny, ekonomista, autor wielu komentarzy, monografii i artykułów poświęconych zagadnieniom prawa handlowego i cywilnego.