dr hab. Justyna Kurek-Sobieraj, prof. ASzWoj

Adwokat, doktor nauk prawnych, profesor i kierownik Katedry Bezpieczeństwa Ustrojowego w Instytucie Bezpieczeństwa Państwa na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie; absolwentka studiów podyplomowych z zakresie prawa Internetu w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego; uczestnik programu Erazmus-Sokrates na Wydziale Prawa Georg August Universität Göttingen w Niemczech; wieloletni pracownik centralnych organów administracji – Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej.