dr Justyna Nowak

Tytuł doktora uzyskała w 2022 r., broniąc rozprawy doktorskiej dotyczącej samoregulacji i koregulacji na rynkach środków spożywczych w kontekście ochrony konsumentów. Badania zrealizowała przy pomocy grantu naukowego Narodowego Centrum Nauki Preludium-14 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Na co dzień wykonuje zawód radcy prawnego. Zajmuje się doradztwem dla przedsiębiorców branży farmaceutycznej i spożywczej. Wcześniej przez kilka lat pracowała jako prawnik in-house w jednej z największych polskich spółek farmaceutycznych, gdzie wspierała prawnie struktury zagraniczne.