dr Katarzyna Piątkowska-Zagiczek

Doktor nauk prawnych, adwokat. Wykładowca na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, pracownik naukowy Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Autorka publikacji głównie z zakresu prawa karnego i prawa karnego skarbowego. Zajmuje się przede wszystkim problematyką czynu ciągłego i ciągu przestępstw, reguł wyłączania wielości ocen, zasad odpowiedzialności za przestępstwa skarbowe oraz odpowiedzialności posiłkowej. Wśród innych zainteresowań naukowo-badawczych wymienić można ochronę zdrowia psychicznego, system przymusu bezpośredniego oraz odpowiedzialność karną osób wykonujących zawody medyczne.