Krzysztof Skrobisz

Magister prawa i europeistyki, pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego. Członek wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego. Ekspert merytoryczny w Centrum Projektów Europejskich. Autor artykułów naukowych. Samorządowiec.