prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Stefański

Doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i wieloletni Kierownik Podyplomowych Studiów Prawa Pracy na WPiA UŁ; wykładowca, szkoleniowiec oraz autor kilkudziesięciu publikacji naukowych dotyczących prawa pracy i prawa urzędniczego oraz wielu opinii prawnych z tego zakresu.