r.pr. dr Krzysztof Żebryk

Doktor nauk prawnych, radca prawny. Jego zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim problematykę prawa rzeczowego oraz publicznego prawa gospodarczego, w szczególności w odniesieniu do gospodarki nieruchomościami oraz do prawa energetycznego.