r.pr. Ludmiła Lipiec-Warzecha

Radca prawny, członek Resortowej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Ministrze Gospodarki, wykładowca z zakresu finansów publicznych i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Jej doświadczenie zawodowe i zainteresowania naukowe koncentrują się wokół analizy prawnej procesów tworzących finanse publiczne, w tym zasad gromadzenia i wydatkowania środków publicznych, oraz odpowiedzialności za realizację tych procesów. Jest autorką wielu publikacji z zakresu prawa finansowego i finansów publicznych, w tym książek: Ustawa o finansach publicznych. Komentarz (2011), Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz (2008), Ustawa o obligacjach. Komentarz (2010).