Łukasz Pupek

Manager Crido Taxand w Dziale Doradztwa Europejskiego

Specjalizuje się w pozyskiwaniu preferencyjnego finansowania zwrotnego oraz bezzwrotnego, w tym w zakresie finansowania projektów w formule PPP. Doradza wielu polskim i zagranicznym przedsiębiorcom działającym w sektorze produkcyjnym, gospodarki odpadami i energetyki (w tym OZE). Finansowanie pozyskane przy jego udziale przekroczyło 600 mln PLN. Zaangażowany również w projekty restrukturyzacyjne dla podmiotów o obrotach przekraczających 100 mln PLN. W Crido Taxand pracuje od 2007 r. Absolwent nauk politycznych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Posiada certyfikat zarządzania projektami PRINCE2. Jest autorem artykułów o tematyce związanej z procesem pozyskiwania i rozliczania wsparcia finansowego ze środków publicznych w Polsce i Rumunii na łamach Gazety Prawnej, Rzeczpospolitej, magazynu FORBES i magazynu Fundusze Europejskie. Autor publikacji pt. „Partnerstwo Publiczno-Prywatne w Gospodarce Odpadami”, wydanej w grudniu 2013 r.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.