dr hab. Maciej Barczewski, prof. UG

Kierownik Katedry Praw Człowieka i Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Gdańskiego, adwokat. Adjunct Professor w Chicago-Kent College of Law, USA (2007-2009), Visiting Researcher na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Oksfordzie (2010), ekspert m.in. Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (ONZ).