prof. UG, dr hab. Maciej Barczewski

Kierownik Centrum Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Gdańskiego, adwokat.