dr Małgorzata Czarkowska

Doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Specjalistka w dziedzinie prawa karnego. Autorka wielu publikacji dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przestępstw popełnianych pod wpływem alkoholu.