adw. dr Małgorzata Eysymontt

Doktor nauk prawnych, adwokat, sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie, delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury, adiunkt na Wydziale Prawa w Warszawie i ekspert ds. przeciwdziałania molestowaniu i dyskryminacji na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym; specjalistka z zakresu prawa rodzinnego; autorka publikacji z zakresu prawa rodzinnego i unijnego.