prof. dr hab. Małgorzata Król-Bogomilska

Profesor nauk prawnych, Instytut Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Zakładu Prawa Konkurencji Instytutu Nauk Prawnych PAN.