dr hab. Małgorzata Ofiarska, prof. US

Adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Szczecińskiego i wykładowca w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie. Autorka i współautorka 200 publikacji i innych opracowań naukowych, w tym kilku monografii, przede wszystkim z zakresu tematyki dotyczącej samorządu terytorialnego, egzekucji administracyjnej i obszarów specjalnych.