prof. ucz. dr hab. Marcin Asłanowicz, Uniwersytet SWPS

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu SWPS, adwokat, Prezes Sadu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan. Specjalizuje się w postepowaniu cywilnym, prawie cywilnym i prawie gospodarczym. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu postepowania arbitrażowego, postepowania cywilnego oraz prawa spółek. Od ponad 25 lat współpracuje z wiodącymi międzynarodowymi i polskimi kancelariami prawnymi.