dr Marcin Cichoński

Sędzia sądu rejonowego, doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych, wykładowca akademicki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, laureat nagrody im. Profesor Oktawii Górniok za wybitną pracę doktorską z zakresu prawa karnego materialnego, kryminologii oraz prawa karnego procesowego.